Oferta

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Początek rekrutacji: 2 marca 2020 r.
Dokumenty do pobrania w sekretariacie przedszkola.
Poniedziałek – piątek: 8.30 – 15.30
OFERTA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA” OBEJMUJE:
 • Bezpłatnie – 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w godzinach 9:00 – 14.00.
  • W ramach podstawy programowej realizowane następujące zajęcia:
   • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
   • rytmika
   • gimnastyka ogólnorozwojowa
   • język angielski
   • zajęcia plastyczne
   • zajęcia muzyczne
   • zajęcia z logopedą
   • przedstawienia teatralne (raz w miesiącu)
   • religia (dla dzieci sześcioletnich)
 • Opłata 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (między godzinami 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 18:00)

W zależności od potrzeb i uzdolnień dzieci w przedszkolu prowadzone są nieodpłatnie kółka zainteresowań: teatralne, plastyczne, matematyczne,doświadczalne.

Opłaty za wyżywienie (według liczby dni obecności dziecka w przedszkolu):

 • Stawka żywieniowa wynosi 17,5 zł na dzień, a w niej:
  • I śniadanie – 2 zł
  • II śniadanie – 2,5 zł
  • Obiad złożony z dwóch dań – 8,5 zł
  • Podwieczorek – 2 zł
  • Kolacja – 2,5 zł
 • Własna kuchnia. Korzystamy tylko i wyłącznie z nieprzetworzonych produktów i na ich podstawie przygotowujemy pełnowartościowe posiłki. NIE korzystamy z cateringu!
 • Rodzic jest zwolniony z opłaty żywieniowej w dni, w których dziecko było nieobecne w przedszkolu (po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka)

Opłaty dodatkowe:

 • Ubezpieczenie
 • Podręczniki
 • Zajęcia dodatkowe (warsztaty tematyczne, wycieczki, zajęcia taneczne itp. – wybrane przez Radę Rodziców)