O nas

Przedszkole Publiczne „Domowe Przedszkole” powstało w dniu 1 stycznia 2018 r. na bazie przedszkola prywatnego, którego w 2008 r. założycielką była Pani Marta Korbut.

Z doświadczeń przedszkola prywatnego zachowaliśmy to, co najlepsze, dodając nowe wartości, których oczekiwali młodzi rodzice osiedlający się w obrębie osiedli Kliny – Zacisze i poszukujący dla swoich dzieci domowej atmosfery w przedszkolach publicznych.

Kadra pedagogiczna „Domowego Przedszkola” to zespół doświadczonych osób, dla których praca z dziećmi stanowi spełnienie własnych pasji mających służyć rozwojowi wychowanków, ich talentów, zdolności oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby dzieci miały możliwość indywidualnego rozwoju oraz, w ciekawy i atrakcyjny sposób, poznawały współczesny świat. Uczymy samodzielności i umiejętności wyrażania własnych opinii. Zachęcamy dzieci do aktywności fizycznej, promujemy zdrowy tryb życia oraz staramy się budzić świadomość ekologiczną. Dzieci, które zrealizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę), są doskonale przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 W naszym przedszkolu panuje miła domowa atmosfera.   Bez stresu, bez płaczu, a z uśmiechem na twarzy i chęcią powrotu do nas na następny dzień. To także małe, kameralne grupy (trzy grupy po 20 dzieci), dzięki którym wszyscy się znają, a każdy maluch otrzymuje dokładnie tyle uwagi, ile jej potrzebuje.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

Pragniemy , aby nasze przedszkole kończyły zdrowe, radosne i twórcze dzieci, gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego, wrażliwe na kontakt z kulturą, przyrodą i sztuką.

Budując koncepcję naszej pracy opieraliśmy się o 3 podstawowe filary wyznaczające kierunki naszych działań. Stale dążymy do tego aby każde dziecko w naszym przedszkolu było:

ZDROWERADOSNETWÓRCZE

Zdrowe dziecko to – zarówno dla rodziców jak i dla nas – jedna z najważniejszych rzeczy. Jest to punkt wyjściowy do rozwoju dziecka, jego dobrego nastroju jak i chęci do nauki. Jednym z fundamentów zdrowego życia jest odpowiednia dieta i właściwy sposób przygotowania posiłków. W naszym przedszkolu gwarantuje to własna kuchnia. Wszystkie posiłki przygotowujemy na miejscu w nowoczesnej kuchni, wyposażonej w profesjonalny sprzęt. Dzieci otrzymują pięć posiłków dziennie. Starannie dobieramy zdrowe, świeże i nieprzetworzone produkty. Jednocześnie dbamy o to by dzieci już od najmłodszych lat kształtowały w sobie zdrowe nawyki żywieniowe.

Oczywiście zdrowie dziecka to nie tylko jego żywienie. To również przyłożenie odpowiedniej uwagi do aktywności fizycznej, a także do bezpieczeństwa dziecka. Codzienne spacery, zabawy i gry na przedszkolnym placu zabaw czy gimnastyka korekcyjna, a także zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny i bezpieczeństwa dostarczają naszym podopiecznym wszystkich tych wartości. Systematycznie rozbudzamy świadomość ekologiczną naszych przedszkolaków. Stwarzamy wiele różnorodnych sytuacji, aby dzieci mogły odkrywać piękny, fascynujący i tajemniczy świat przyrody.

Radosne dziecko to dziecko, które bez trudu potrafi wyrażać swoje emocje, nie boi się ich. „Domowe Przedszkole” jest takowym nie tylko z nazwy. Wszyscy pracownicy przedszkola tworzą jedną rodzinę. Identyfikują się z nią,  wprowadzają niepowtarzalną, domową atmosferę. Nasi nauczyciele lubią się z dziećmi bawić i lubią je uczyć. Poważnie traktują każdy problem, nie bagatelizują żadnego. Akceptują inny punkt widzenia. Dzieci mogą swobodnie wyrażać swoje emocje, uczą się przezwyciężać dziecięce lęki i obawy. Podczas zabaw i różnorodnych oddziaływań wychowawców zwiększają poczucie przynależności do grupy oraz uwalniają się od wewnętrznych niepokojów i napięć.

Gdy zagwarantowane są zdrowie i bezpieczeństwo, a dziecko jest radosne i dobrze czuje się w nowym otoczeniu, to zaczyna być twórcze. Staje się obserwatorem i wynalazcą. Pojawia się w nim ciekawość do świata, chęć do poznawania nowych rzeczy. Stawiamy w tej twórczości na kreatywność. Wspieramy naszych podopiecznych, ale ich nie wyręczamy. Zachęcamy do tego, aby swoje cele osiągali przede wszystkim ciężką pracą. Rozwijamy także kreatywność artystyczną poprzez plastykę, teatr, taniec czy śpiew.

METODY PRACY Z DZIEĆMI W „DOMOWYM PRZEDSZKOLU”

Czas edukacji przedszkolnej charakteryzuje wzmożona aktywność poznawcza dzieci wyrażająca się potrzebą wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym oraz potrzebą działania, badania i doświadczania. Zadaniem wychowania przedszkolnego jest stworzenie sytuacji służących zaspokojeniu tych potrzeb. W „Domowym Przedszkolu” aktywizujemy i motywujemy dzieci oraz wdrażamy do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy poprzez stosowanie w codziennej pracy różnych metod oraz elementy niektórych z nich:

  1. METODA PROJEKTÓW

Metoda projektów to metoda nauczania, w której dzieci przeprowadzają badania na określony temat. Przy wyborze tematu istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Temat musi być bliski i ważny dla dzieci. Powinien odwoływać się do ich doświadczeń oraz opierać na bezpośrednim doświadczeniu i autentycznych obiektach. Rola nauczyciela polega na wspieraniu działań dzieci oraz włączeniu do projektu treści merytorycznych np. matematycznych, umiejętności językowych, wiedzy o środowisku.  Wiele działań planują same dzieci z niewielką pomocą nauczyciela. Dzieci prowadzą badania, korzystają z różnorodnych materiałów źródłowych – w tym albumów, folderów, książek, eksponatów. Uzyskują odpowiedzi na pytania podczas realizacji konkretnych działań i spotkań z ekspertami. Projekt stwarza dzieciom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenie się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

2. METODA: PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Pedagogika zabawy ma na celu wyzwalać spontaniczne zachowania, dawać dzieciom radość i wyzwalać spontaniczne zachowania.  Dzieci dobrowolnie decydują o tym, czy chcą wziąć udział w zajęciach. Nie są do niczego zmuszane, a  nauczyciel przekształca się w animatora, który zachęca, zaprasza, stara się zainteresować.

Podstawową wartością pedagogiki zabawy jest przeżycie  jako wartość i preferowanie pozytywnego doświadczenie lub doznania w trakcie pracy z grupą i w grupie. Zabawa w „Domowym Przedszkolu” ma stwarzać sytuacje, które pobudzają do refleksji, unikają bezsensownej rywalizacji, przypadkowych zwycięstw, konkurencji, w której jeden zwycięża, a reszta przegrywa. Zabawa ma uczyć współdziałania i współpracy oraz dostrzegania różnych mocnych stron wśród uczestników grupy. Pedagogika zabawy to: tańce i zabawy integracyjne, zabawy ułatwiające wejście w grupę i poznanie nowego otoczenia, zabawy rozluźniające, odprężające, likwidujące napięcie mięśniowe, zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, gry dydaktyczne, drama. Zabawy te ułatwiają dzieciom przeżycie zadowolenia i radości, pomagają osiągnąć harmonię, dają ujście nagromadzonym emocjom i zwiększają poczucie przynależności do grupy.

3. EDUKACJA PRZEZ RUCH

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Dzieci ruszają się, a przez ruch uaktywniają zmysły, dzięki którym poznają otaczający je świat. Metoda „Edukacji przez ruch” to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej. W systemie dzieci poruszają się tak, jak proponuje organizm. Formami tego ruchu może być klaskanie, wyrzucanie rąk, kołysanie się, wstawanie, siadanie, krzyżowanie nóg pod stołem, rąk na stole, stukanie palcami, kreślenie palcami po blacie, wędrówka palcami po kartce, zaciskanie pięści, skoki i obroty. Obserwacja tego ruchu przez nauczyciela staje się źródłem wielu informacji o samych dzieciach. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu a także rozwój społeczny dzieci. Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych.

4. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone to system ćwiczeń gimnastycznych wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka i wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie. Jest to metoda niewerbalna pobudzająca dziecko do komunikacji poprzez uaktywnienie języka ciała i ruchu.