OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN ROZPOCZĘLIŚMY PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA”.
PLANUJEMY WZNOWIĆ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI OD 11 MAJA 2020 R.

ODBYWAĆ SIĘ TO BĘDZIE NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH I MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW BĘDZIE MOŻLIWE, JEŻELI LICZEBNOŚĆ GRUP ZOSTANIE ZMNIEJSZONA.
ZGODNIE Z INTENCJĄ RZĄDU PIERWSZEŃSTWO W OPIECE NAD DZIEĆMI CHCEMY ZAPEWNIĆ DZIECIOM PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH.

W TYCH WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH PRAWO DO OPIEKI NAD DZIEĆMI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM, KTÓRZY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PODPISALI Z NAMI UMOWY, I Z TEGO BĘDZIEMY CHCIELI SIĘ WYWIĄZAĆ.

PROSIMY WIĘC O DEKLAROWANIE DO 4 MAJA (PONIEDZIAŁEK) POTRZEBY SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO PRZEDSZKOLA.

ZALEŻY NAM TAKŻE NA INFORMACJI OD TYCH RODZICÓW, KTÓRZY  NIE ZDECYDUJĄ SIĘ NA PRZYSŁANIE W NAJBLIŻSZYCH DNIACH DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

CHCEMY MIEĆ ROZEZNANIE, ILE DZIECI WRÓCI DO PRZEDSZKOLA, ABY WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ GRUP ORAZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE PRZYGOTOWAĆ PRACĘ KUCHNI.

PROSIMY O PRZESYŁANIE INFORMACJI NA MAILA: mieczykowa@domowe-przedszkole.com.pl

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE.
MAŁGORZATA GÓRALCZYK