REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OD 2 MARCA 2020 R. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO W OPARCIU O REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W KRAKOWIE.
RODZICÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, PROSIMY O POBRANIE WNIOSKU W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA, ORAZ ZŁOŻENIE GO, PO WYPEŁNIENIU, DO 31 MARCA 2020 R.
OD 1 KWIETNIA 2020 R. ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ;
24 KWIETNIA 2010 R. PODANE ZOSTANĄ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
27 KWIETNIA – 8 MAJA 2020 R. – RODZICE POTWIERDZAĆ BĘDĄ WOLE PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA I PODPISYWAĆ UMOWY;
11 MAJA 2020 R. – PODANE ZOSTANĄ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA;
OD 25 MAJA DO 26 CZERWCA 2020 R. PROWADZONA ZOSTANIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (JEŻELI BĘDĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA PO PIERWSZEJ REKRUTACJI)
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO OBEJRZENIA CAŁOROCZNEJ PRACY „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA” NA STRONIE: www.faccebook.com/ppdomoweprzedszkole