REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

OD 1 MARCA 2019 R. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO W OPARCIU O REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE”.

RODZICÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, PROSIMY O POBRANIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA WNIOSKU I ZŁOŻENIE GO, PO WYPEŁNIENIU, W ODPOWIEDNIM TERMINIE.

TERMINY KOLEJNYCH ETAPÓW REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:

  1. 18 – 22 LUTEGO 2019 R. – SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU UCZĘSZCZANIA DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
  2. 11 – 22 MARCA 2019 R. – PODPISYWANIE UMÓW PRZEZ RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W „DOMOWYM PRZEDSZKOLU”.
  3. 1 – 29 MARCA 2019 R. – SKŁADANIE PRZEZ RODZICÓW WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
  4. 26 KWIETNIA 2019 R. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU, WYWIESZENIE LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA.
  5. 29 KWIETNIA – 10 MAJA 2019 R. – PODPISYWANIE UMÓW Z PRZEDSZKOLEM.
  6. 3 MAJA 2019 R. – OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ LICZBY WOLNYCH MIEJSC.
  7. 20 MAJA – 19 CZERWCA 2019 R. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.
  8. 19 CZERWCA 2019 R. – OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ LICZBY WOLNYCH MIEJSC.