Rekrutacja 2018/2019

Przedszkole Publiczne

DOMOWE PRZEDSZKOLE”

w Krakowie ul. Mieczykowa 30

REKRUTACJA 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  1. 07 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

  2. 19 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r.– składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  3. 12 marca do 23 marca 2018 r. podpisanie umów z rodzicami dzieci kontynuującymi edukację w Publicznym Przedszkolu ”Domowe Przedszkole” w Krakowie.

  4. 01 marca – 06 kwietnia 2018 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

  5. 16 kwietnia 2018 r. ogłoszenie wyników rekrutacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

  6. 17 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. – podpisywanie umów z przedszkolem.

  7. 7 maja 2018 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz liczby wolnych miejsc.

  8. 14 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Procedurę rekrutacji określa regulamin rekrutacji do wglądu w sekretariacie przedszkola.