SPOTKANIE ADAPTACYJNE.

ZAPRASZAMY NA ADAPTACJĘ! DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W KRAKOWIE, ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIACH ADAPTACYJNYCH. ZAJĘCIA DLA DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 27 i 28 SIERPNIA W GODZINACH OD 10.00 DO 12.00. PROSIMY O ZABRANIE OBUWIA NA ZMIANĘ. W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R. O GODZ. 10.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW. Ze względu na obowiązujący reżim.

PRZEDSZKOLE W CZERWCU

DRODZY RODZICE. Osoby, które zadeklarowały chęć uczęszczania dzieci do przedszkola od czerwca, proszę o kontakt mailowy w celu potwierdzenia decyzji. Dzieci będą przyjmowane zgodnie z obowiązującymi zaostrzonymi przepisami sanitarnymi, do wyczerpania wolnych miejsc. Rodziców dzieci sześcioletnich, które do końca roku nie będą korzystały z przedszkola, proszę o odbiór podręczników i rzeczy osobistych, po wcześniejszym umówieniu terminu. Mamy nadzieję, że wymogi ograniczające ilość dzieci przebywających w przedszkolu zostaną zmienione i spotkamy.

NOWY TERMIN OTWARCIA PRZEDSZKOLA!

DRODZY RODZICE. Pragnę poinformować, że mimo podjętych wysiłków w kierunku przygotowania „Domowego Przedszkola” do otwarcia w dniu 11 maja 2020 r., nie udało nam się zdobyć wszystkich niezbędnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom. Czas oczekiwania na dostarczenie zamówionych środków do mycia i dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i urządzeń do prawidłowej dezynfekcji wydłużył się z przyczyn od nas niezależnych. Nie jesteśmy do 15 maja spełnić wytycznych przeciwepidemicznych Głównego.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN ROZPOCZĘLIŚMY PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA”. PLANUJEMY WZNOWIĆ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI OD 11 MAJA 2020 R. ODBYWAĆ SIĘ TO BĘDZIE NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH I MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW BĘDZIE MOŻLIWE, JEŻELI LICZEBNOŚĆ GRUP ZOSTANIE ZMNIEJSZONA. ZGODNIE Z INTENCJĄ RZĄDU PIERWSZEŃSTWO W OPIECE NAD DZIEĆMI CHCEMY ZAPEWNIĆ DZIECIOM PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH. W TYCH WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH.

REKRUTACJA – LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

KOMISJA REKRUTACYJNA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE” PODAJE WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021: LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH: BANIA LAURA BANIA SZYMON BARAN OSKAR BIJATA KRZYSZTOF BONIECKA POLA FIGIEL ZOFIA GRYS MAKSYMILIAN KRZYŻAK ALICJA LUDWIKOWSKA-CYFKA SARA PIEGZA JULIA PIERCHAŁA IGNACY POCHEĆ KRZYSZTOF STACHOŃ KINGA TRZUSŁO TYMOTEUSZ ZIĘBA NINA MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZAKWALIFIKOWANIA WYNOSIŁA: 14. LISTA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH: CZEREMUGA TYMON DZIERLA ALEKSANDRA KAPUSTKA ALICJA KUDRIN YAN KUŚNIERZ FILIP PLATA HELENA.

REKRUTACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

ZE WZGLĘDU NA ZAKAZ OPUSZCZANIA DOMÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, SKANY WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ, PROSZĘ PRZESYŁAĆ MAILEM NA ADRES: mieczykowa@domowe-przedszkole.com.pl DO 31 MARCA BR. PO ZNIESIENIU OGRANICZEŃ BĘDZIEMY PROSIĆ O DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW. KOMISJA PRACOWAĆ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI. LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANĄ WYWIESZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W DNIU 24 KWIETNIA. OSOBY, KTÓRE NIE POBRAŁY.

PODPISYWANIE UMÓW Z KONTYNUUJĄCYMI KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO. Z POWODU CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA” W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, ZMIANIE ULEGA TERMIN PODPISYWANIA UMÓW Z RODZICAMI DZIECI, KTÓRE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM UCZĘSZCZAJĄ DO  NASZEGO PRZEDSZKOLA. UMOWY BĘDĄ PODPISYWANE PO PONOWNYM ROZPOCZĘCIU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU. DOKŁADNY TERMIN ZOSTANIE PODANY PO OKREŚLENIU TERMINÓW PRZEZ MEN. WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRYCH DEKLARACJE O KONTYNUACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZOSTAŁY ZŁOŻONE W TERMINIE, ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI

SZANOWNI RODZICE. OD 23 MARCA NA STRONIE PRZEDSZKOLA: www.facebook.com/ppdomoweprzedszkole  NAUCZYCIELKI ZAMIESZCZAĆ BĘDĄ CODZIENNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI.  POMOGĄ ONE PAŃSTWU W UATRAKCYJNIENIU DZIECIOM CZASU W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, A BĘDĄ  JEDNOCZEŚNIE SŁUŻYĆ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. MAMY NADZIEJĘ, ŻE CIEKAWE TREŚCI, TEKSTY DYDAKTYCZNE, ZABAWY, GRY, ĆWICZENIA, POMYSŁY NA WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU, SPODOBAJĄ SIĘ PAŃSTWU I ZAINSPIRUJĄ DO PODOBNYCH DZIAŁAŃ. ZACHĘCAMY.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIACH OD 16 DO 25 MARCA „DOMOWE PRZEDSZKOLE” BĘDZIE ZAMKNIĘTE.RODZICE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21 MOGĄ POBIERAĆ LUB SKŁADAĆ WYPEŁNIONE WNIOSKI W  SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA TERMINACH: 12 i 13 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD. 8.00 DO 18.00 25 i 26 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00 30 i 31 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD 8.00 DO.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OD 2 MARCA 2020 R. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” NA ROK SZKOLNY 2020/2021. REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO W OPARCIU O REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W KRAKOWIE. RODZICÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, PROSIMY O POBRANIE WNIOSKU W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA, ORAZ ZŁOŻENIE GO, PO WYPEŁNIENIU, DO 31 MARCA 2020 R. OD 1 KWIETNIA 2020 R. ODBYWAĆ SIĘ.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

OD 1 MARCA 2019 R. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO W OPARCIU O REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE”. RODZICÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, PROSIMY O POBRANIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA WNIOSKU I ZŁOŻENIE GO, PO WYPEŁNIENIU, W ODPOWIEDNIM TERMINIE. TERMINY KOLEJNYCH ETAPÓW REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ: 18 – 22 LUTEGO 2019 R. –.

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

W dniu 24 października 2018 r. dzieci z grupy „Krasnale” wezmą udział w wycieczce do Muzeum Etnograficznego w Krakowie…

1 2 3