Zebrania z rodzicami.

ZEBRANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW ODBĘDĄ SIĘ: GRUPA: „SOWY” – 4 WRZEŚNIA (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 GRUPA: „JEŻYKI” (MALUSZKI)- 8 WRZEŚNIA (WTOREK)O GODZ. 17.30 GRUPA „MOTYLKI” – 7 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.30 W CZASIE TRWANIA ZEBRAŃ NIE ZAPEWNIAMY OPIEKI NAD DZIEĆMI. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ICH ODEBRANIE. PODCZAS ZEBRAŃ OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ

DOBRE RADY DLA RODZICÓW NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Kochany Rodzicu: Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola. Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola. Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. (spodnie na gumkę, bluzki luźno przechodzące przez głowę, buty wsuwane lub na rzepy itp.) Przestrzegaj godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola. Unikaj pośpiechu, aby zdążyć przytulić dziecko i spokojnie pożegnać się z nim. Żegnaj się krótko (uśmiech, buziak,.

PROCEDURA OPIEKI NAD DZIEĆMI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Szanowni Rodzice. 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21. W związku z panującą epidemią dostosowaliśmy zasady opieki w „Domowym Przedszkolu” do ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Prosimy o zapoznanie się z procedurą opieki nad dziećmi w naszym przedszkolu i dostosowanie do określonych w niej zasad. PROCEDURY OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W ROKU SZKOLNYM 2020/21 W ZWIĄZKU Z COVID-19. Podstawa prawna; 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora.

SPOTKANIE ADAPTACYJNE.

ZAPRASZAMY NA ADAPTACJĘ! DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W KRAKOWIE, ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIACH ADAPTACYJNYCH. ZAJĘCIA DLA DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 27 i 28 SIERPNIA W GODZINACH OD 10.00 DO 12.00. PROSIMY O ZABRANIE OBUWIA NA ZMIANĘ. W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R. O GODZ. 10.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW. Ze względu na obowiązujący reżim.

PRZEDSZKOLE W CZERWCU

DRODZY RODZICE. Osoby, które zadeklarowały chęć uczęszczania dzieci do przedszkola od czerwca, proszę o kontakt mailowy w celu potwierdzenia decyzji. Dzieci będą przyjmowane zgodnie z obowiązującymi zaostrzonymi przepisami sanitarnymi, do wyczerpania wolnych miejsc. Rodziców dzieci sześcioletnich, które do końca roku nie będą korzystały z przedszkola, proszę o odbiór podręczników i rzeczy osobistych, po wcześniejszym umówieniu terminu. Mamy nadzieję, że wymogi ograniczające ilość dzieci przebywających w przedszkolu zostaną zmienione i spotkamy.

NOWY TERMIN OTWARCIA PRZEDSZKOLA!

DRODZY RODZICE. Pragnę poinformować, że mimo podjętych wysiłków w kierunku przygotowania „Domowego Przedszkola” do otwarcia w dniu 11 maja 2020 r., nie udało nam się zdobyć wszystkich niezbędnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom. Czas oczekiwania na dostarczenie zamówionych środków do mycia i dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i urządzeń do prawidłowej dezynfekcji wydłużył się z przyczyn od nas niezależnych. Nie jesteśmy do 15 maja spełnić wytycznych przeciwepidemicznych Głównego.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN ROZPOCZĘLIŚMY PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA”. PLANUJEMY WZNOWIĆ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI OD 11 MAJA 2020 R. ODBYWAĆ SIĘ TO BĘDZIE NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH I MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW BĘDZIE MOŻLIWE, JEŻELI LICZEBNOŚĆ GRUP ZOSTANIE ZMNIEJSZONA. ZGODNIE Z INTENCJĄ RZĄDU PIERWSZEŃSTWO W OPIECE NAD DZIEĆMI CHCEMY ZAPEWNIĆ DZIECIOM PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH. W TYCH WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH.

REKRUTACJA – LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

KOMISJA REKRUTACYJNA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE” PODAJE WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021: LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH: BANIA LAURA BANIA SZYMON BARAN OSKAR BIJATA KRZYSZTOF BONIECKA POLA FIGIEL ZOFIA GRYS MAKSYMILIAN KRZYŻAK ALICJA LUDWIKOWSKA-CYFKA SARA PIEGZA JULIA PIERCHAŁA IGNACY POCHEĆ KRZYSZTOF STACHOŃ KINGA TRZUSŁO TYMOTEUSZ ZIĘBA NINA MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZAKWALIFIKOWANIA WYNOSIŁA: 14. LISTA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH: CZEREMUGA TYMON DZIERLA ALEKSANDRA KAPUSTKA ALICJA KUDRIN YAN KUŚNIERZ FILIP PLATA HELENA.

REKRUTACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

ZE WZGLĘDU NA ZAKAZ OPUSZCZANIA DOMÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, SKANY WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ, PROSZĘ PRZESYŁAĆ MAILEM NA ADRES: mieczykowa@domowe-przedszkole.com.pl DO 31 MARCA BR. PO ZNIESIENIU OGRANICZEŃ BĘDZIEMY PROSIĆ O DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW. KOMISJA PRACOWAĆ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI. LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANĄ WYWIESZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W DNIU 24 KWIETNIA. OSOBY, KTÓRE NIE POBRAŁY.

PODPISYWANIE UMÓW Z KONTYNUUJĄCYMI KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO. Z POWODU CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA „DOMOWEGO PRZEDSZKOLA” W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, ZMIANIE ULEGA TERMIN PODPISYWANIA UMÓW Z RODZICAMI DZIECI, KTÓRE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM UCZĘSZCZAJĄ DO  NASZEGO PRZEDSZKOLA. UMOWY BĘDĄ PODPISYWANE PO PONOWNYM ROZPOCZĘCIU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU. DOKŁADNY TERMIN ZOSTANIE PODANY PO OKREŚLENIU TERMINÓW PRZEZ MEN. WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRYCH DEKLARACJE O KONTYNUACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZOSTAŁY ZŁOŻONE W TERMINIE, ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI

SZANOWNI RODZICE. OD 23 MARCA NA STRONIE PRZEDSZKOLA: www.facebook.com/ppdomoweprzedszkole  NAUCZYCIELKI ZAMIESZCZAĆ BĘDĄ CODZIENNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI.  POMOGĄ ONE PAŃSTWU W UATRAKCYJNIENIU DZIECIOM CZASU W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, A BĘDĄ  JEDNOCZEŚNIE SŁUŻYĆ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. MAMY NADZIEJĘ, ŻE CIEKAWE TREŚCI, TEKSTY DYDAKTYCZNE, ZABAWY, GRY, ĆWICZENIA, POMYSŁY NA WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU, SPODOBAJĄ SIĘ PAŃSTWU I ZAINSPIRUJĄ DO PODOBNYCH DZIAŁAŃ. ZACHĘCAMY.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIACH OD 16 DO 25 MARCA „DOMOWE PRZEDSZKOLE” BĘDZIE ZAMKNIĘTE.RODZICE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21 MOGĄ POBIERAĆ LUB SKŁADAĆ WYPEŁNIONE WNIOSKI W  SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA TERMINACH: 12 i 13 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD. 8.00 DO 18.00 25 i 26 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00 30 i 31 MARCA 2020 R. W GODZINACH OD 8.00 DO.

1 2 3